Onze diensten

Amplitie

Amplitie draait om de versterking van het functioneren en welbevinden van álle medewerkers in jouw organisatie. Deze werkwijze -met wortels in positieve psychologie- richt zich op het vermeerderen van wat goed gaat. Het is daarmee een vooruitstrevendere aanpak dan bestaande problemen oplossen (curatie) en nieuwe voorkomen (preventie).

Analyse en advies

Als je wilt werken aan het versterken van jouw organisatie is het wenselijk om scherp zicht te hebben op de uitgangssituatie. Hoe staan medewerkers er voor? Zij vormen het krachtigste kapitaal. Waar ligt het grootste vitaliteitspotentieel en hoe kun je dat optimaal aanboren? Hoe voorkom je dat schaarse tijd, aandacht en middelen worden ingezet, maar niet effectief?

Onze ‘mens & organisatie analyse’ is een praktische aanpak, gericht op iedereen: medewerkers, leidinggevenden en de organisatie. Wij kijken naar mentale en fysieke gezondheid en thema’s als betrokkenheid en bevlogenheid. We maken gebruik van reeds aanwezige data of zetten gevalideerde onderzoektools en scans in (o.a. van TNO). Vanaf het begin gaan we in gesprek met medewerkers. Samen brengen we de beginsituatie in kaart. Die levert altijd concrete aanknopingspunten op.

Onze advies richt zich vervolgens op laagdrempelige implementatie van inzetbaarheidsbeleid. Waarbij jullie zelf aan zet zijn. De aanpak is van de organisatie, niet van (wéér) een externe partij. De focus ligt op het behalen van zichtbaar resultaat. Dat stimuleert om stap voor stap verder te gaan. Dit altijd in lijn met het DNA en de doelen van jouw organisatie.

Klankbordsessies

Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie gaat over mensen en vereist draagvlak op de werkvloer. In onze bottom up aanpak betrekken we medewerkers vanaf het begin actief. Het instellen van een klankbordgroep is hierbij ondersteunend. Actief en voortdurend mogen meepraten versterkt betrokkenheid en levert altijd praktische verbetermogelijkheden op. 

Klankbordsessies zijn effectief als medewerkers uit diverse lagen van de organisatie betrokken zijn. Interactieve sessies met een goede afspiegeling van de organisatie maken snel concreet waar groeikansen en ontwikkelbehoeften liggen. En -indien op de juiste manier bevraagd- weten medewerkers ook prima richting te geven aan verandering. Van laaghangend fruit (direct implementeerbaar) tot grotere interventies.

De sessies helpen om zicht te krijgen op versterkingspotentieel (het ‘wat’) en de benutting ervan (het ‘hoe’). En bovendien bij het evalueren en bijsturen van ingezette acties. Het zijn immers de medewerkers zelf die de werking van interventies ervaren. Bovendien: door structureel mee te praten creëer je sneller ambassadeurs van de verandering.

Leidinggeven aan inzetbaarheid

Deze tijd vraagt om menselijk leiderschap. Om teamleiders en managers die medewerkers leren eigen verantwoordelijkheid te nemen en hen stimuleren om zelfsturend te werken. Dat is een hele andere insteek dan traditioneel leidinggeven: collega’s vooral vertellen wat zij moeten doen, hoe ze dat moeten doen en wanneer.

Onze ‘werkvloeraanpak’ voor afdelingschefs, projectleiders en voormannen is gericht op het versterken van mensgericht leiderschap. Op een manier van aansturen waarin de focus ligt op mogelijkheden en groeikansen, niet op beperkingen en reductie van ‘problemen’.  Hoe haal je het beste uit de mensen, qua productie en welbevinden?  

Onze aanpak is praktisch en gericht op directe uitvoering. We combineren training en coaching in een aanpak (op maat) waar leidinggevenden direct resultaat mee kunnen bereiken. Dit gaat wel stapsgewijs. Alleen dan is er blijvende impact. We leren leidinggevenden geen kunstjes. 

(Team)coaching

Teamprestaties worden sterk beïnvloed door hoe het gaat in de groep. Het liefst willen we alle neuzen dezelfde kant op. Maar dat is niet eenvoudig als er bijvoorbeeld sprake is van verschil in generaties, geslacht en culturele diversiteit. Iedereen is anders en drijfveren verschillen per persoon. Toch blijft groeipotentieel op teamniveau vaak onbenut, simpelweg omdat we weglopen voor het goede gesprek. Knelpunten worden vaak niet echt besproken, maar blijven sluimeren. Niet bij ons.

In onze teamcoaching richten we ons op gemeenschappelijke doelen, maar: met erkenning van  verschillen tussen medewerkers. We zien diversiteit als kracht en mogelijkheid om het samen nóg beter te doen. Focus op het uitnutten van individueel talent ten bate van de groep versterkt ieders betrokkenheid en werkplezier.

In individuele coaching maken we medewerkers vooral bewust van eigen verantwoordelijkheid en regie: wat kun je zélf doen om jouw presteren en welbevinden te verbeteren? Iedereen heeft mogelijkheden, in welke carrière fase ook!  

Onze aanpak is gericht op het team als veilige werkomgeving. Een omgeving waarin het goede gesprek mogelijk is en niet om de hete brij wordt heen gedraaid. Waarin ieders talent en bijdrage aan het geheel wordt gezien en erkend. En waarin ieders eigen verantwoordelijkheid wordt gestimuleerd, ten behoeve van het gemeenschappelijke doel.  

Vitaliteit bevorderen

Vitale medewerkers dragen bij aan vitale organisaties. Maar hoe realiseer je dat? Fruit in de kantine en een jaarlijkse sportdag helpen bij bewustwording. Maar meer (samenhang) is nodig om echt resultaat te bereiken.

Vitaliteit gaat om fysieke en mentale gezondheid. Het gaat over veerkracht en bevlogenheid  in werk. De sociale context speelt ook een cruciale rol. Hoe is de werk-privé balans? Is er sociale veiligheid op de werkvloer? Dit alles vraagt om een programmatische aanpak.

Wij ondersteunen bij het vormgeven en uitvoeren van een effectief vitaliteitsprogramma. We starten met richten: inzicht krijgen in hoe de organisatie er voor staat qua vitaliteit en ophalen van behoeften van medewerkers. Vervolgens gaan we inrichten: concrete vitale plannen maken en deze implementeren. Hierbij betrekken we positieve sleutelfiguren vanuit de organisatie (vanuit klankbordsessies). Dan is het tijd voor verrichten: het daadwerkelijk inzetten van activiteiten gericht op het verbeteren van vitaliteit van álle medewerkers. Tussendoor blijven we monitoren of er aansluiting is bij (veranderende) behoeften die er zijn. Behaalde resultaten worden geborgd.