Onze diensten

Verzuim

Uitval van medewerkers is niet altijd te voorkomen. Belangrijk is om vervolgens snel in actie te komen, samen te inventariseren wat iemand nog wél kan en wanneer. In onze aanpak staat niet wet- en regelgeving centraal, maar het welbevinden van medewerkers en hun bijdrage aan de organisatie! Wij bieden een persoonlijke benadering met korte lijnen tussen alle betrokkenen.

Arbodienstverlening

Onze arbodienstverlening is ingericht volgens de maatwerkregeling. De bedrijfsarts is laagdrempelig inzetbaar en we kunnen op korte termijn specialisten inzetten. Onze inzetbaarheidsadviseur doet meer dan alleen verzuimbegeleiding volgens de Wet Poortwachter. In nauw contact met leidinggevenden en HR worden uitgevallen collega’s -op maat- begeleid richting verantwoorde terugkeer op de werkvloer.

Onze aanpak is gericht op in beweging blijven. Medewerkers worden gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen in het re-integratieproces. De focus ligt op wat een medewerker (nog) wél kan; niet op wat (tijdelijk) niet gaat.

Onze actieve benadering beperkt verzuim en voorkomt dat kort verzuim onnodig uitmondt in langdurig verzuim. Medewerkers zijn hierdoor eerder en beter inzetbaar. Dit beperkt de verzuimkosten, maakt dat bedrijfsprocessen doorlopen en voorkomt inhuurkosten en reputatieschade als werkgever op een toch al krappe arbeidsmarkt.

Inzetbaarheidsbegeleiding

Bewust spreken wij niet van een verzuimaanpak, maar van inzetbaarheidsbegeleiding. Vanuit principes van positieve psychologie kijken we wat een uitgevallen medewerker wél kan en welke stappen men dient te zetten in re-integratie. Onze aanpak op maat verzekert medewerkers van de aandacht die ze verdienen (én nodig hebben) en geeft de werkgever duidelijkheid ten aanzien van duurzame werkhervatting..

Al in de eerste week van verzuim heeft de inzetbaarheidsadviseur contact met de uitgevallen medewerker. Op basis van de actuele situatie wordt bepaald of een interventie nodig is. Bijvoorbeeld een bezoek aan de fysiotherapeut, psycholoog of bedrijfsmaatschappelijk werker.

Indien de verwachting is dat het verzuim langer duurt wordt een concreet inzetbaarheidsplan opgesteld. Hierin staat gericht advies. De medewerker wordt geactiveerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Na elke afspraak over de voortgang wordt de werkgever op de hoogte gesteld. In het hele traject handelen we conform AVG-wetgeving en volgen noodzakelijke WVP stappen.

De directe aanpak met concrete afspraken maakt dat er optimale aandacht is voor wat een uitgevallen medewerker nodig heeft. Door het snelle handelen kan de weg naar herstel snel worden ingezet. Hierdoor is verzuim vaak minder langdurig van karakter. 

Interventies gericht op snelle terugkeer

Langdurig verzuim moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Want: hoe langer de verzuimperiode, hoe complexer vaak de achtergrond van het verzuim wordt.

Door onze actieve begeleiding krijgen we vaak zicht op de samenhang van factoren. Dat stelt ons in staat specialisten uit ons netwerk in te zetten die -met de medewerker- samen werken aan herstel. We kunnen fysieke belastbaarheid daardoor gericht verbeteren, maar ook mentale of sociale problematiek aanpakken.      

Een focus op snelle (maar duurzame) terugkeer levert concreet perspectief op. De periode waarin alles onduidelijk is, proberen we tot een minimum te beperken. Terugkeer betekent niet per definitie geheel, maar kan ook stap voor stap verlopen. Hierdoor is de medewerker sneller in staat om tóch een bijdrage te leveren. Voor de werkgever verdwijnt hij/zij niet uit het zicht.